Home › Pomysł utworzenia organizacji windykacyjnej
22 Apr 2017

Pomysł utworzenia organizacji windykacyjnej

Idea powołania organizacji windykacyjnej to efekt wieloletnich prac grupy fachowców o bogatych osiągnięciach w dziedzinie finansów, konsultingowej i rewizyjnej. W efekcie analiz rynku, licznych rozmów z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień zmagającymi się z zagadnieniami narastającej pułapki trudnych wierzytelności, powstał koncept biznesu, którego tezą było przedstawienie całościowej oferty, zmontowanej z całej gamy narzędzi finansowych i wykonawczych, która łączy kompetentne i indywidualnie dobrane sterowanie pakietami należności z rutyną zespołów i partnerów operacyjnych. Z osobistych doświadczeń twórców firmy widać, że mniejsze i słabsze organizacyjnie podmioty gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, małe banki korporacyjne, firmy parabankowe i zwyczajne korporacje – borykają się z wielkimi problemami w tym temacie, nie będąc w stanie lub nie mogąc ze względów logistycznych lub jurydycznych nawiązać walki z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, bez ograniczania się do najprostszej i mało efektywnej ścieżki komorniczo-sądowej. Prekursorski pakiet produktów i usług, wypracowany przez analityków firmy i twórczo dostosowywany do oczekiwań usługobiorcy, pozwala na dokładną obsługę podmiotów gospodarczych nie tylko finansowych, lecz także przedsiębiorstw i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólną cechą są zaległości płatnicze. W szczególności doskonale rozpoznaje się tu oczekiwania i indywidualne cechy działania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych..